| et |      
Avalehekülg Tasub teada Rahandusministeeriumi 2014.aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri

Rahandusministeeriumi 2014.aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri

 
Väljavõte “Sotsiaalministeeriumi valitsemisala”
 
Toetused represseeritutele 2 080 000 eurot, vähenemine 90 000 eurot 
 
Toetuste maksmise aluseks on okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus. Vastavalt sellele on represseeritud isiku tunnistuse omanikul õigus saada tervise taastamise toetust 160 eurot aastas ravi kohta dokumente esitamata. Represseeritu tunnistust omab käesoleval ajal 12 654 isikut. Tervisetoetuse saajaid on prognoositud 2014. a 12 000 isikule. Samas on represseeritu pensionilisa saajaid 14 033 isikut ja nende seast võib lisanduda tervise taastamise toetuse saajaid. 
Transpordikulude hüvitist makstakse kuni 50% sõidupileti hinnast või sõidukulust, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas, saajaid planeeritud 2014. aastal 5 000 isikut. 
Kulu vähenemine on seotud saajate arvu vähenemisega. 
 
 
Väljavõte “Siseministeeriumi Regionaalministri valitsemisala”
 
Sihtasutusele Eesti Represseeritute Abistamise Fond 255 646 eurot. 
Toetuse eesmärgiks on represseeritute esindusorganisatsioonide toetamine ning läbi nende repressioonide ja vabadusvõitluse ajaloo uurimine ning mälestuste jäädvustamine.
 
Statistikaameti andmetel elas 2011. aastal suhtelises vaesuses iga kuues Eesti laps ning absoluutses vaesuses või sügavas materiaalses ilmajäetuses iga üheteistkümnes. Sügavas materiaalses ilmajäetuses on pered, kes ei saa võimaldada endale vähemalt nelja komponenti järgnevast üheksast: 1) üüri- ja kommunaalkulude õigeaegset tasumist, 2) kodu piisavalt soojana hoidmist, 3) ettenägematuid kulutusi, 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärsete valkude söömist, 5) nädalast puhkust kodust eemal kogu perele, 6) autot, 7) pesumasinat, 8) televiisorit või 9) telefoni.
Eesti laste vaesuse näitajad on õige pisut madalamad kui Euroopa Liidu vastavad keskmised, samas võrreldes Soome ja Rootsi lastega on Eesti laste vaesuse näitajad tunduvalt kõrgemad.
 
Www.ohtuleht.ee/538489
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee