| et |      
Avalehekülg Tutvustus

Tutvustus

Murtud Rukkilille Ühing ( reg. nr. 80182854 ) on asutatud 31. 01. 2003.a. põhikirjalise eesmärgiga:

 
 
* represseeritud ja küüditatud isikute huvide koondamine ja kaitse
* mälestuste kogumine ja talletamine
* infolehe toimetamine ja levitamine.
 
* ühingu tööd korraldab juhatus

Kuidas liituda ühinguga

 Loodame Teis äratada koostööhuvi ja olla meie ühingule toetajaliikmeks, et järgmised ettevõtmised ja üritused muutuksid reaalseteks.

 
KUIDAS ASTUDA MRÜ LIIKMEKS?
*MRÜ liikmeks võib olla iga teovõimeline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja ja aitab kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning kelle liikmeks võtmise on otsustanud ühingu juhatus.
 
 
KUIDAS LAHKUDA MRÜst?
* Lahkumiseks esitab ühingu liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmestaatuse kustutamine toimub avalduse saamise päeval.
 
 
MILLISED ON MRÜ LIIKME ÕIGUSED?
*Ühingu liikmel on hääleõigus ühingu üldkogus.
* Olla valitud ühingu juhtorganitesse.
* Osaleda ühingu üritustel.
* Saada arvustusi ja hinnanguid oma töö kohta.
* Esitada üldkogule ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevuse kohta.
 
 
MILLISED ON MRÜ LIIKME KOHUSTUSED ?
* Kaasa aidata eesmärkide saavutamisele.
* Täita ühingu põhikirja nõudeid.
* Täita ühingu üldkogu ja juhatuse otsuseid.
 
 
KUI SUUR ON LIIKMEMAKS ?
* Liikmemaks on vabatahtlik, vastavalt enese hinnangule.
* Liikmemaksu tasuda või annetusi anda saab juhatuse volitatud liikmele või ülekande korras panka.
 
Murtud Rukkilille Ühing
( reg. nr. 80182854 ) 
 
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee