| et |      
Avalehekülg Uudised

Ilmus Rukkilille lehe detsembrikuu number

19.12.2019

 Rukkilille uut lehte saab lugeda siit: Rukkilill 29 detsember 2019

Jõulude tähistamine

25.11.2019

Murtud Rukkilille Ühing tähistab tänavu jõule Tallinnas ja Tartus esmakordselt toimuva represseeritutele pühendatud jumalateenistusega.

Kohtumised toimuvad:

Tallinnas Nõmme Rahu kirikus reedel, 13. detsembril kell 14. Teenistuse viivad läbi peapiiskop Urmas Viilma ja assessor Ove Sander. Lõunasöök. Muusikalise etteaste teeb ooperisolist Pille Lill.

Tartus Pauluse kirikus pühapäeval, 15. detsembril kell 10. Jutlustab piiskop Joel Luhamets. Lõunasöök. Muusikat teeb ansambel Triskele.

Osalemiseks palume registreeruda - Enno Uibo, tel 5385 3941 või info@rukkililll.ee.

Represseeritute tervisetoetusest

25.11.2019

 Asendamaks seni Seli Tervisekeskuses osutatud taastusravi, loob kaitseministeerium alates 01.01.2020 represseeritud isikutele tervisetoetuse maksmise süsteemi, mis toimib järgmiste põhimõtete alusel:

  •  Toetusi makstakse üks kord aastas ainult isiku avalduse alusel
  • Avaldusi võtab vastu kohalik represseeritud isikuid esindav ühing kuni II kvartali lõpuni
  • Isik nimetab avalduses oma nime, represseeritu tõendi numbri, arvelduskonto numbri ning selgitab ühe-kahe lausega konkreetset ravi, mille jaoks ta raha kavatseb kasutada
  • Kohalik ühing annab üle kogutud avaldused Eesti Represseeritute Abistamise Fondile (ERAF) III kvartali alguses
  • Toetuste kogueelarve on 90 000 eurot aastas, mis jagatakse toetust taotlenud isikute vahel võrdselt, kuid mitte rohkem, kui 150 eurot isiku kohta aastas
  • Toetust makstakse ERAF-i kontolt isikule III kvartalis
  • Kui isik esitab avalduse pärast jooksva aasta väljamaksete tegemist, asetatakse see taotlus järgmisesse aastasse

Alates 2020. a muutub Seli Tervisekeskus Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse Tervisekeskuse struktuuriüksuseks

25.10.2019

Alates 1. jaanuarist 2020. a muutub Seli Tervisekeskus Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse Tervisekeskuse struktuuriüksuseks. Seoses sellega kaob võimalus Kaitseväe välistele isikutele taastusraviteenuseid osutada. Kaitseministeerium peab siiski väga oluliseks represseeritud isikute tervise taastamise toetamise jätkamist ka siis, kui Seli Tervisekeskus on läinud Kaitseväe koosseisu.

Represseeritute toetamise jätkamiseks on kaitseministeerium konsulteerinud Eesti Represseeritute Abistamise Fondiga ning leppinud kokku, et järgmisel aastal alustatakse represseeritud isikutele tervise taastamiseks iga-aastase ühekordse rahalise toetuse maksmist. Tegemist oleks täiendava meetmega lisaks Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavale represseeritute toetusele. Rahalise toetuse eelis ühe asukoha põhise teenuse osutamise asemel on selle kättesaadavus ka Eesti teiste regioonide represseeritutele, mida on toonud välja ka represseeritute esindajad. Seni on Seli Tervisekeskuse teenuseid kasutanud väike osa represseeritud isikutest, seda peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt. Rahalise toetuse maksmine annab isikule ka võimaluse kasutada seda oma spetsiifilise ravivajaduse jaoks.

Täpsemat teavet toetuse maksmise kohta jagame Eesti Represseeritute Abistamise Fondi ning kohalike represseeritud isikuid esindavate ühingute kaudu.

 

Viimati uuendatud: 18. Oktoober 2019

Allikas: Kaitseministeeriumi koduleht

 

Represseeritute kuurortraviteenuse programm

16.09.2019

I. Eesmärk

Pikemat aega oleme tegelenud represseeritud isikute probleemidega ja nende elukvaliteedi parandamisega. Oleme otsinud paremaid võimalusi repressioonide käigus saadud tervisekahjustuste leevendamiseks ja raviks.

Et võimalikult paljud represseeritud saaksid osaleda ja leevendust terviseprobleemidele, peame vajalikuks valitsuse ja teenuse korraldaja vahelist strateegilist koostööd. Võimalused tuleb ära kasutada riigieelarvest eraldatud summa piires maksimaalselt, samas mõistlikult ja sihtotstarbeliselt.

Info pakutavatest võimalustest peab olema kättesaadav kõigile represseeritutele ning toimingud peavad seaduse piires jälgitavad

 

II Võimalused

Teadusuuringud kinnitavad, et kompleksene kuurortravi annab hea ravitulemuse: vähenevad valu ja liigesepuudulikkus ning paranevad eluga toimetulek ja elukvaliteet. Ravispaa taastusravi on vajalik tervisliku seisundi stabiilsena hoidmiseks. Tulemusi annab juba nelja- või viiepäevased kuurortravipaketi kasutamine. Kuurortravi seanssidel on kehale tugev mõju, need väsitavad ja seepärast on vaja peale protseduure kindlasti puhata. Sanatooriumides pakutavad protseduurid leevendavad valu ning vähemtähtis ei ole ka uus miljöö. Ravispaa annab üldtugevdava toime ja pakutavaid protseduure on mitmeid ja erinevate mõjudega. Protseduurid toimuvad meditsiinitöötaja kaasabil, põhilised on kroonilised probleemid. Arsti roll on aidata kliendil valikuid teha ja raviskeemi koostada ja ka ravimte tarvitamist

Kõik kuurortravis kasutatavad ravimeetodid on teaduslikult tõendatud tulemuslikkusega ning kogu tegevus toimub tervishoiutöötajate pilgu all. Teaduslikud uuringud on näidanud kuurortravi tõhusust mitme kroonilise haiguse ravis. Uuringud on näidanud, et kuurortravil viibija taastusravi plaan on koostatud ennetavatest raviprotseduuridest, annavad need koos tihti parema tulemuse kui lihtsalt passiivselt tableti võtmine või ainult ühest ravivõttest saadav kasu.

Tasub teada, et kuurortravi teenus on kooskõlastatud Terviseametiga. (ajakiri 60+ nr. 9, sept.2029)

 

III Arendus

Hetkel on 8826 represseeriud asukohaga üle Eesti. Loomulikult on tõhusam kui represseeritu saab teenuse võimalikult elukoha lähedases spaas. Otsene mõju juba transpordi kasutamises ja vahemaades. Tegevuses jagasime haldusterritooriumi neljaks osaks kus iga keskmesse jääb ravispaa. Tellisime hinnapakkumised ja eksperimendi korras suunasime igasse spaasse kaks represseritud, kes on omavahel tuttavad ja olles ühes toas saavad toetada ja pakkuda seltsi.

Pakutav pakett on viie ööbimisega koos raviprotseduuride ja täiskostiga. Peale esimese ringi kogemuste ja tagasiside korral saame koostada aruandliku kokkuvõtte edasiste plaande koostamiseks. Eksperimendi kulud kaetakse sponsorite abiga.

Kinnitamisele läheb ravi taotleja ankeet-avalduse vorm, teenuse avalduste vastuvõtmise ja käitlemise kord. Vajalik on luua üks täiskohaga admin.töötaja ametikoht ja töökohaks on kodukontor. Samuti pannakse paika tegevuse reglement ja töötaja käitumis-tööjuhend.

Tegevuse järelvalvet teostab rahalist eraldist haldav ministeerium koos ühingu juhatuse esindusega.

 

IV Tulemus

Positiivse tulemuse saavutamise aluseks on perioodiline toetus riigieelarvest. Toetuse suurusest sõltub spaasse suunatud isikute arv. Tegevuses peab kaasnema kokkuhoid, ratsionaalne toimetamine, korruptsiooni ja kasumi saamise vältimine. Kogu vajaminev info ja tegevus peab olema nähtav ühingu koduleheküljel, infolehel ja ka avaldatud võimalusel meedias

Taotletav tulemus on kindlustada represseeritutele elamisväärne elu ja väärikas vananemine.

 

14.09.2019

Murtud Rukkilille Ühing

 

28.06.2019 Olete oodatud RUKKILILLE PÄEVALE

31.05.2019 Kodupäev Jüriöö pargis 25.mail

27.03.2019 Konverentsist Rõhutud Aegade Päev osavõtjate pöördumine oma riigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni poole

17.12.2018 Ajaratas veereb, ajaratas veereb – veereb üle maa ja vee …

11.11.2018 Boris Tuchi intervjuu Enno Uiboga ajalehes Stolitsa

05.10.2018 13. oktoober kell 12. oo toimub Susi hotellis teemapäev sotsiaalne hoolivus. Peterburi tee 48

21.06.2018 Juuniküüditamise aastapäev – 14.06.2018

14.06.2018 Kodu päev


Arhiiv
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee