| et |      
Avalehekülg Uudised

Represseeritute kuurortraviteenuse programm

16.09.2019

I. Eesmärk

Pikemat aega oleme tegelenud represseeritud isikute probleemidega ja nende elukvaliteedi parandamisega. Oleme otsinud paremaid võimalusi repressioonide käigus saadud tervisekahjustuste leevendamiseks ja raviks.

Et võimalikult paljud represseeritud saaksid osaleda ja leevendust terviseprobleemidele, peame vajalikuks valitsuse ja teenuse korraldaja vahelist strateegilist koostööd. Võimalused tuleb ära kasutada riigieelarvest eraldatud summa piires maksimaalselt, samas mõistlikult ja sihtotstarbeliselt.

Info pakutavatest võimalustest peab olema kättesaadav kõigile represseeritutele ning toimingud peavad seaduse piires jälgitavad

 

II Võimalused

Teadusuuringud kinnitavad, et kompleksene kuurortravi annab hea ravitulemuse: vähenevad valu ja liigesepuudulikkus ning paranevad eluga toimetulek ja elukvaliteet. Ravispaa taastusravi on vajalik tervisliku seisundi stabiilsena hoidmiseks. Tulemusi annab juba nelja- või viiepäevased kuurortravipaketi kasutamine. Kuurortravi seanssidel on kehale tugev mõju, need väsitavad ja seepärast on vaja peale protseduure kindlasti puhata. Sanatooriumides pakutavad protseduurid leevendavad valu ning vähemtähtis ei ole ka uus miljöö. Ravispaa annab üldtugevdava toime ja pakutavaid protseduure on mitmeid ja erinevate mõjudega. Protseduurid toimuvad meditsiinitöötaja kaasabil, põhilised on kroonilised probleemid. Arsti roll on aidata kliendil valikuid teha ja raviskeemi koostada ja ka ravimte tarvitamist

Kõik kuurortravis kasutatavad ravimeetodid on teaduslikult tõendatud tulemuslikkusega ning kogu tegevus toimub tervishoiutöötajate pilgu all. Teaduslikud uuringud on näidanud kuurortravi tõhusust mitme kroonilise haiguse ravis. Uuringud on näidanud, et kuurortravil viibija taastusravi plaan on koostatud ennetavatest raviprotseduuridest, annavad need koos tihti parema tulemuse kui lihtsalt passiivselt tableti võtmine või ainult ühest ravivõttest saadav kasu.

Tasub teada, et kuurortravi teenus on kooskõlastatud Terviseametiga. (ajakiri 60+ nr. 9, sept.2029)

 

III Arendus

Hetkel on 8826 represseeriud asukohaga üle Eesti. Loomulikult on tõhusam kui represseeritu saab teenuse võimalikult elukoha lähedases spaas. Otsene mõju juba transpordi kasutamises ja vahemaades. Tegevuses jagasime haldusterritooriumi neljaks osaks kus iga keskmesse jääb ravispaa. Tellisime hinnapakkumised ja eksperimendi korras suunasime igasse spaasse kaks represseritud, kes on omavahel tuttavad ja olles ühes toas saavad toetada ja pakkuda seltsi.

Pakutav pakett on viie ööbimisega koos raviprotseduuride ja täiskostiga. Peale esimese ringi kogemuste ja tagasiside korral saame koostada aruandliku kokkuvõtte edasiste plaande koostamiseks. Eksperimendi kulud kaetakse sponsorite abiga.

Kinnitamisele läheb ravi taotleja ankeet-avalduse vorm, teenuse avalduste vastuvõtmise ja käitlemise kord. Vajalik on luua üks täiskohaga admin.töötaja ametikoht ja töökohaks on kodukontor. Samuti pannakse paika tegevuse reglement ja töötaja käitumis-tööjuhend.

Tegevuse järelvalvet teostab rahalist eraldist haldav ministeerium koos ühingu juhatuse esindusega.

 

IV Tulemus

Positiivse tulemuse saavutamise aluseks on perioodiline toetus riigieelarvest. Toetuse suurusest sõltub spaasse suunatud isikute arv. Tegevuses peab kaasnema kokkuhoid, ratsionaalne toimetamine, korruptsiooni ja kasumi saamise vältimine. Kogu vajaminev info ja tegevus peab olema nähtav ühingu koduleheküljel, infolehel ja ka avaldatud võimalusel meedias

Taotletav tulemus on kindlustada represseeritutele elamisväärne elu ja väärikas vananemine.

 

14.09.2019

Murtud Rukkilille Ühing

 

Olete oodatud RUKKILILLE PÄEVALE

28.06.2019

Rõuge vallas Mõniste külas

Eesti Kodu mälestuskompleksis (Mõniste–Kuutsi tee 2,2 km)

laupäeval, 10. augustil kell 13.

Kavas Rukkilille Päeva avamine, tervitussõnad, mälestusmärgi “Vaikuse karje koopasuu” avamine, puu istutamine, kodukeele lugude võistulugemine, loodusraja läbimine, sõdurisuppi pakub naiskodukaitse Võrumaa piirkond.

Teid ootavad MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, MTÜ Mehkamaa Kultuuriselts, piirkonna kodutütarde ja noorkotkaste rühmad.

Lisainfo:

Enno Uibo
Murtud Rukkilille Ühingu esimees
538 53941
info@rukkilill.ee 

Kutse.pdf

 

Kodupäev Jüriöö pargis 25.mail

31.05.2019

Nagu eelmistel aastatel, tähistas Murtud Rukkilille Ühing ka tänavu maikuu viimasel laupäeval, 25. mail Tallinnas Jüriöö pargis kodupäeva.

Pargis kasvab alates 2015. aastast ühingule pühendatud tamm ning on paigaldatud mälestuskivi.

Üheskoos rääkisime kodu tähtsusest, meenutasime ja arutlesime. Traditsiooniks on saanud ka koduteemaliste õpilastööde tunnustamine kodupäeval. Seekord saabus jutte 10 õpilaselt, neist parimaks kuulutas žürii Laagna kooli 7. klassi õpilase Ott Kerrit Reinberki jutu, tema juhendaja oli õpetaja Malle Kuningas.

Pärast ametlikku osa jätkus koosviibimine üle tee Susi Hestia hotellis kohvilauas. Kohtumisel osales ka Riigikogu liige Igor Gräzin.

MRÜ

 

Konverentsist Rõhutud Aegade Päev osavõtjate pöördumine oma riigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni poole

27.03.2019

 Balti mere ääres on kolm imelist rahvust ja riiki - Eesti, Läti ja Leedu. Meid seovad sarnane ajalugu, elulaad, aga ka sarnased kannatused okupatsiooniajal. Me mõistame üksteist.

Tänavu möödub 70 aastat 1949. aasta märtsiküüditamisest. See õudne sündmus on jätnud sügava jälje meie ajaloolisse mällu. Me ei tohi neid sündmusi unustada ning peame sellest rääkima ka järeltulevatele põlvedele - ikka selleks, et minevikust õppida ning mõista, mis on kujundanud Balti riikide rahvaid just selliseks, nagu me praegu oleme.

 

Me ei süüdista kedagi ega mõista hukka, kuid meie õigus on nõuda, et:

  1. Meil oleks võimalus vabalt külastada repressioonidega seotud kohti Venemaal.

  2. Meil oleks ligipääs repressioonidega seotud arhiividele ning võimalus teha järelpärimisi.

  3. Venemaa tunnistaks Balti riikide rahvaste küüditamisi ning leiaks võimalusi, kuidas tehtud kannatusi leevendada.

 

Represseeritute organisatsioonid Eestis, Lätis ja Leedus:

Murtud Rukkilille Ühing / Eesti

Poliitiliselt represseeritute Klubi Sarma / Läti

Ühendus LEMTIS / Leedu

  

Tallinnas 22.03.2019


ОБРАЩЕНИЕ членов конференции, посвященной Дню Угнетенных Времен, к правтительству Республики и к Российской Федерации

У берегов Балтийского моря расположены три прекрасных народа и государства -Эстония, Латвия и Литва. Нас объединяют похожая история, жизненный уклад и одинаковые страдания во время окупационного периода. Мы понимаем друг друга.

Сегодня исполняется 70 лет со дня мартовской депортации 1949 года. Эти страшные события оставили глубокий след в исторической памяти наших народов. Мы не должны забывать эти события, должны об этом рассказывать и будущим поколениям — для того, чтобы учиться на ошибках прошлого и понимать, что преобразовало Прибалтийские государства в такие, какими они сейчас стали.

 

Мы никого не обвиняем и не осуждаем, но мы имеем право требовать, чтобы:

1. У нас была возможность посещать связанные с депортацией места в России.

2. У нас был доступ к архивным документам, связанным с репрессиями и возможность делать дополнительно запросы.

3. Россия признала депортацию прибалтийских народов и нашла возможности, как смягчить причиненные страдания.

 

Организации репрессированных Эстонии, Латвии и Литвы:

Общество Надломленного Василька (Эстония)

Клуб политических репрессированных Сарма (Латвия)

Общество ЛЕМТИС (Литва)

 

 

Таллинн 22.03.2019    

 

Ajaratas veereb, ajaratas veereb – veereb üle maa ja vee …

17.12.2018

https://youtu.be/98_3DSEO3CM

Nõnda laulis õbluke tütarlaps kaunil ja kõlaval häälel ilusal advendiajal Paide Kultuurikeskuse avaras kontsertsaalis.
Pühapäeval, üheksanda detsembri ennelõunal, oli Paidesse kogunenud rahvast üle Eesti. Murtud Rukkilille Ühing korraldas siin aastalõpu piduliku aktus-kontserdi oma liikmetele ja külalistele. Saabujatele oli kaetud kena kohvilaud, kus võis väikest reisiväsimust peletada kuuma kohvi ja saiakesega. Samas kõrval, Kultuurikeskuse avaras fuajees, tervitas külalisi kolmeliikmeline pillimeeste ansambel rahvalike meloodiatega, muutes kohvijoomise nauditavaks muusikaliseks elamuseks.

Kell kaksteist algas pidulik aktus-kontsert. Enne kontserdi algust tervitasid rahvast Paide linnapea hr Priit Värk, Murtud Rukkilille Ühingu esimees hr Enno Uibo, Riigikogu liige, endine kultuuriminister, pr Urve Tiidus, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees hr Arnold Aljaste jt. Murtud Rukkilille Ühing on vabatahtlik ühing, mille liikmed on represseeritud nõukogude võimu poolt ja imekspandav on see, kuidas hr Enno Uibo on suutnud selle ühingu organiseerida ühtseks ja tugevaks avalikuks jõuks. Auditoorium oli valdavalt hallipäine, sest nendest õudsetest aegadest on möödumas juba 70 aastat. Meie peamine ülesanne ongi meenutada ja teadvustada nooremale põlvkonnale neid ammumöödunud aegu, et noored teaksid ja oskaksid vastu seista võimalikule taoliste sündmuste kordumisele, sest imperialistliku suurriigi taastamisest unistajaid on meist ida pool veel piisavalt.

 ***

Enno Uibo tervitus külalistele

Kontsert algas väikese küüditamisteemalise etendusega. Lavale tuli noor neiu, kes jutustas eesti rahva ajaloost. „Me ei tulnud siia eile ega üleeile, meie rahvas on siin elanud juba tuhandeid aastaid!“. Poole sõna pealt ilmus nurga tagant välja punaste pagunitega politruk, haaras neiu kaasa ja saatis Siberi teele. Järgnes väga meeleolukas ja isamaateemaline kontsert väljapaistvate esinejate poolt. Esines Paide Naiskoor, kolm taati Lätimaalt, Aluksnest ja Ukulele Vellekesed. Läti pillimehed laulsid küll läti keeles, kuid meloodiad ja professionaalne esitus sulasid hästi kokku kogu kontserdi meeleoluga. Rahvas tänas läti pillimehi kestva aplausiga.

Ukulele Vellekesed laulsid rahvalikke laule, millede tekstid olid kauge Siberi avarustes saanud tavatekstist pisut erineva sõnastuse. Kõikide laulude sõnades võis siiski aimata suurt isamaaarmastust ja kodumaaigatsust. Ei ole siin maailmas midagi ilusamat, kui mälestus emast ja kallis Isamaa. Huvitav oli see, et rahval paluti kaasa laulda ja kogu saalist kostis vaikne, kuid kindel ja katkematu lauluhääl. Selline kooslaulmine muutis rahva ühtseks ja kõikide osavõtjate palgeil peegeldus sügav meeleliigutus. Kooslaulmise vahepalaks oli esinejate ja korraldajate autasustamine. Hr Enno Uibol oli kõikidele esinejatele ettevalmistatud kinkekotid, mis ta soojade sõnade saatel siis asjaosalistele üle andis. See oli tõesti üks väga tore ja hästi korraldatud kontsert.

Paide naiskoor

 

Aluksne pillimehed Lätimaalt

 

Ukulele Vellekesed

 

Kandlemees Sander Karu

 

Pärast kontserti paluti rahvas Kultuurikeskuse kohvikusse väikesele lõunasöögile. Ka kohvikus oli muusikaline üllatus, kui seal esines einestajatele tuntud kandlemees hr Sander Karu oma kaasahaarava kandlemängu ja lauludega. Suur tänu Murtud Rukkilille Ühingule ja korraldajatele, Paide Kultuurikeskuse kollektiivile, tänu kellele jääb kohalviibijaile kauaks meelde ilus aastalõpp Paides.

Tiit Uus, osavõtja

 

11.11.2018 Boris Tuchi intervjuu Enno Uiboga ajalehes Stolitsa

05.10.2018 13. oktoober kell 12. oo toimub Susi hotellis teemapäev sotsiaalne hoolivus. Peterburi tee 48

21.06.2018 Juuniküüditamise aastapäev – 14.06.2018

14.06.2018 Kodu päev

19.04.2018 Tipud saavad kokku suvel Saaremaal Vilsandil

28.03.2018 Küüditamise aastapäeva tähistamine Jüriöö pargis

25.01.2018 Sotsiaalkaitse minister kohtus 19.01. 2018 a Susi hotellis Murtud Rukkilille Ühingu esindusega

27.12.2017 Ilmus raamat "Kalevipoja lapsed 2"


Arhiiv
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee