Ettepanekud

Posted by: mrukkilill - Posted on:

Asjatundjate komisjonile esitatud ettepanekud:

1. Okupatsiooniaja leinapäevade tähistamise korraldamine 01.02.2021

2. Eakate represseeritute sotsiaalne kindlustatus 19.02.2021

3. Represseeritud isiku hooldekodu vajadus ja toimetulek 19.02.2021

4. Urve Luht – represseeritu tunnistuse taotlemine 19.02.2021 MRÜ juhatus