Justiitsminister Maris Lauri kohtus 19. veebruaril represseeritute esindajatega

Posted by: mrukkilill - Posted on:

Murtud Rukkilille Ühingu poolt oli kohal Enno Uibo ja Eesti Endiste Metsavendade Liidust Heiki Magnus, kellega minister jagas enda kogemusi seoses repressioonidega, arutleti represseeritute asjatundjate komisjoni tegevuse üle ja jagati nägemusi, kuidas võiks mälestust väärikalt edasi kanda. 

Ministrile toodi kingituseks Mati Mandeli möödunud aastal ilmunud raamat, kus ta annab ülevaate Kaitseliidu Lääne Maleva kujunemisest, tegevusest ja selles organisatsioonis tegutsenud inimeste saatusele Nõukogude okupatsiooni esimesel aastal 1940.—1941. Siis represseeriti olemasolevatel andmetel üle 140 Lääne maleva liikme, kellest hukati 67, ülejäänute enamik suri vangilaagrites. Represseeriti ka paljude kaitseliitlaste pered.

MRÜ