Eesti Represseeritute Fond tagastas 41 753 eurot Kaitseministeeriumile

Posted by: mrukkilill - Posted on:

Kaitseministeeriumi vastus küsimusele, miks tagastas Sihtasutus Eesti Represseeritute Fond 41 753 eurot Kaitseministeeriumile. Vastus oli järgnev: Tegemist oli esmakordse projektiga ja ei osatud ette näha kõiki takistusi ja aegavõtvaid ülesandeid. Samuti lükkas eriolukord plaanide rakendamist edasi teisest kvartalist kolmandasse. Maakondlike ühenduste bürokraatliku asjaajamise tase oli erinev. Mõned piirkondlikud ühingud suutsid kõik korrektselt õigeaegselt ära toimetada. Paljude taotlustega oli nii, et kas oli konto number või nimi vigane ning makset ei saanud teostada. Kuni aga kohaliku ühingu kaudu või isiku kaudu otse püüti esitatud andmeid õigeks saada, läks liiga palju aega. Paljudel juhtudel infovahetus ei õnnestunud või saadi andmeid liiga hilja või taaskord vigaseid andmeid. Nii jäidki paljud väljamaksed teostamata. Hr Peep Varju kinnitas, et kõigist nendest kogemustest saab sel aastal õppust võtta. SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond hakkab maksma välja juba praegu eelmisel aasta venima jäänud toetusi. Selle aasta toetuste taotlemise ja väljamakse periood tõstetakse varasemaks, et jõuda avalduste kontrollimisega tähtajaks valmis.

Karita Karotam
Justiitsministri nõunik