Juhend tervise taastamise täiendava toetuse maksmiseks

Posted by: ere uibo - Posted on:

SA ERAF põhikirja järgi toetab fond kannatanuid, repressioonide ohvreid, oma liikmesorganisatsioonide, soodustatud isikute kaudu (p.5.3).

Põhikirja p.5.8 fikseerib, et soodustatud isikutele saab toetusi välja maksta sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud korras. Täiendava tervise toetuse saajate arvu määramisel on arvestatud tegevustoetusi meie organisatsioonidele ja ühingutele ning 2020. aasta taotluste arvu. Toetuse suuruse ja tingimused määrab Kaitseministeeriumi ja SA ERAF leping käesolevaks aastaks. Leping maarab toetuse saajatena isikud, kes vastavad represseeritud isiku seadusele. Lepingus on fikseeritud võrdne toetus kõigile ja toetuse summa kuni 150 eurot. Sellest lähtudes määrab fond 2021. aastal toetuse summaks kuni 150 eurot aastas.

Toetuse taotlemiseks esitavad ühingute liikmed oma organisatsiooni juhatusele nõukogu poolt kinnitatud vormi nr 3 järgi täidetud avalduse. Positiivse otsuse puhul toimub pärast raviteenuse saamist esitatud arvete, kuludokumentide jms alusel toetuse väljamaksmine. Juhatus peab enne lõpliku otsuse tegemist üle kontrollima esitatud andmete vastavust etteantud tingimustele. Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud jaotuskava määrab nende isikute arvu, kellele saab iga ühing toetust anda. Täiendava tervise taastamise toetuse dokumente võtavad vastu ühingute juhatused alates maikuust kuni 1. detsembrini 2021.

Avalduse vormi saab alla laadida siit:

Murtud Rukkilille Ühingu liikmete avaldusi ootame:

Elektrooniliselt aadressil info@rukkilill.ee

Postiga aadressil Kursi tee 8, Kuusalu alevik, Harjumaa, 74601.

Lisainfo: 53853941, Enno Uibo

Toetuse jaotuskava 2021. aastal:

Eesti Memento Liit 270 isikut
Eesti Vabadusvõitlejate Liit 100 isikut
Eesti Endiste Poliitvangide Liit 60 isikut
Murtud Rukkilille Ühing 50 isikut
Eesti Natsismiohvrite Uhing 25 isikut
Eesti Tšernobõli Ühing 25 isikut
Eesti Endiste Metsavendade Liit 20 isikut

Reservi jääb 50 ühikut
Sihtasutuse ERAF juhatus

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga