Vastus riigieelarvest represseeritute toetuste väljamaksete kohta

Posted by: ere uibo - Posted on:

Murtud Rukkilille Ühingu ettepanek Riigikogu sotsiaalkomisjonile:

Ettepanek
Pöördume Teie poole Murtud Rukkilille Ühingu nimel. Meie ühing tegeleb represseeritud isikutega. Algatasime kolme ühinguga – Memento Liit, Natsismiohvrite Ühing ja Murtud Rukkilille Ühing ühise liikumise MTÜ Eestimaa Okupatsiooniaegade Märgid. Ühingu põhikirjalise tegevuse teiseks punktiks on represseeritudinimeste toetamine.
Okupatsiooniaja märkide ehk mõjude hulka kuulub ka represseeritute tervisega juhtunu – rasketes ja stressirohketes tingimustes elamine ja toimetulek on jätnud tervisele ja elueale märgid, mis on oluliselt mõjutanud inimeste eluiga ja tervena elatud eluaastaid. 
Vähim, mida me nende inimeste heaks täna teha saame, on tagada neile väärikas vananemine ja pakkuda vajadusel tuge nii toetuste taotlemisel kui nende sihipärasel kasutamisel. Elavate inimeste jaoks on lisaks mälestusmärkidele oluline ka see, kuidas neile tehtud ülekohus ja tervisekahju saab heastatud.
Soovime, et riigieelarvest represseeritute toetuseks mõeldud raha jõuaks MTÜ kontole ning ühing saab koordineerida nende väljamakset.
Palume teie abi ja mõistvat suhtumist ettevõtmise arendamisel.

Lugupidamisega
Enno Uibo
Murtud Rukkillille Ühing

***

Vastus meie päringule:

Austatud härra Uibo
Täname Teid Riigikogu sotsiaalkomisjonile 28.04. ja 5.05.2021 saadetud kirjade eest
riigieelarvest represseeritute toetuste väljamaksete kohta. Teie kirjades esitatud seisukohad on
võetud teadmiseks.
Soovite, et riigieelarvest represseeritute toetuseks mõeldud raha jõuaks MTÜ Eestimaa
Okupatsiooniaegade Märgid kontole Swedbank EE532200221076628224. Selgitame, et
vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 4 ning võimude lahususe ja tasakaalustatuse
põhimõttest tulenevalt puudub sotsiaalkomisjonil antud situatsioonile reageerimiseks pädevus.
Edastasime Teie kirja Kaitseministeeriumile kuna SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond
on sõlminud Kaitseministeeriumiga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu ning raha on
kantud SA Eesti Represseeritute Abistamise Fondi arvele EE581010220054250016. Vastavalt
sõlmitud lepingule lahendatakse vaidlused läbirääkimiste teel ning kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Siret Kotka
Esimees

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga