Represseeritute komisjon pidas esimese koosoleku – loe protokolli

Posted by: ere uibo - Posted on:

Poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste komisjon on uuendatud koosseisus tegutsenud käesoleva aasta algusest. Hiljuti saime hakkama esimese istungiga. Represseerituid on umbes 8800.

Märkimisväärne osa meist on koondunud organisatsioonidesse. Me ei saa tähelepanuta jätta ka neid represseerituid, kes ei kuulu ühtegi organisatsiooni. Ka nemad peavad osa saama informatsioonist, seadusandlusest ja komisjoni tööst. Komisjon seisab selle eest, et represseeritute mured jõuaksid avalikkuse ette ja leiaksid vastuse probleemile seadusandluse ja jusiitsministeeriumi abil.

Me ei taotle pelgalt head äraelamist, vaid õiglast elustiili kõigile represseeritutele.

Keegi pole selle vastu, et jääme iseendiks, aga võime ka suhelda, kogemusi vahetada ja koos tegutseda. Ühtsuses peitub jõud.

Samamoodi on represseeritutega, me pole ju enam üksi ja keegi pole rohkem ega vähem represseritud kui üks või teine. Mitte kõrvalseisja, vaid me ise teame, kust meil valutab või king pigistab. Sellepärast loodame ühiselt tegutseda. Oleme lihtsad, märkame abivajajat enda kõrval ja küsime: “Kuidas elad, represseeritu?”

Tutvu protokolliga PDF formaadis ja link avaneb uues aknas

LAE PROTOKOLL ALLA SIIT!