Alates 2020. a muutub Seli Tervisekeskus Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse Tervisekeskuse struktuuriüksuseks

Posted by: mrukkilill - Posted on:

Alates 1. jaanuarist 2020. a muutub Seli Tervisekeskus Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse Tervisekeskuse struktuuriüksuseks. Seoses sellega kaob võimalus Kaitseväe välistele isikutele taastusraviteenuseid osutada. Kaitseministeerium peab siiski väga oluliseks represseeritud isikute tervise taastamise toetamise jätkamist ka siis, kui Seli Tervisekeskus on läinud Kaitseväe koosseisu.

Represseeritute toetamise jätkamiseks on kaitseministeerium konsulteerinud Eesti Represseeritute Abistamise Fondiga ning leppinud kokku, et järgmisel aastal alustatakse represseeritud isikutele tervise taastamiseks iga-aastase ühekordse rahalise toetuse maksmist. Tegemist oleks täiendava meetmega lisaks Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavale represseeritute toetusele. Rahalise toetuse eelis ühe asukoha põhise teenuse osutamise asemel on selle kättesaadavus ka Eesti teiste regioonide represseeritutele, mida on toonud välja ka represseeritute esindajad. Seni on Seli Tervisekeskuse teenuseid kasutanud väike osa represseeritud isikutest, seda peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt. Rahalise toetuse maksmine annab isikule ka võimaluse kasutada seda oma spetsiifilise ravivajaduse jaoks.

Täpsemat teavet toetuse maksmise kohta jagame Eesti Represseeritute Abistamise Fondi ning kohalike represseeritud isikuid esindavate ühingute kaudu.

 

Allikas: Kaitseministeeriumi koduleht