Ajutine juhend täiendava tervise taastamise toetuse maksmiseks

SA ERAF põhikirja järgi toetab fond kannatanuid, repressioonide ohvreid, oma liikmesorganisatsioonide, soodustatud isikute kaudu (p.5.3). Põhikirja p.5.8 fikseerib, et soodustatud isikutele saab toetusi välja maksta sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud korras. Täiendava tervise toetuse saajate arvu määramisel on arvestatud tegevustoetusi meie organisatsioonidele ja ühingutele. Toetuse suuruse ja tingimused määrab Kaitseministeeriumi ja SA ERAF leping käesolevaks aastaks. Leping määrab toetuse saajatena isikud, kes vastavad represseeritud isiku seadusele. Lepingus on fikseeritud võrdne toetus kõigile ja toetuse summa kuni 150 eurot. Sellest lähtudes määrab fond 2020. aastal toetuse summaks 150 eurot aastas.

Toetuse taotlemiseks esitavad ühingute liikmed oma organisatsiooni juhatusele nõukogu poolt kinnitatud vormi nr 3 järgi täidetud avalduse. Positiivse otsuse puhul toimub pärast raviteenuse saamist esitatud arvete, kuludokumentide jms alusel toetuse väljamaksmine. Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud jaotuskava määrab nende isikute arvu, kellele saab iga ühing toetust anda.