| et |      
Avalehekülg Uudised Konverentsist Rõhutud Aegade Päev osavõtjate pöördumine oma riigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni poole

Konverentsist Rõhutud Aegade Päev osavõtjate pöördumine oma riigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni poole

 Balti mere ääres on kolm imelist rahvust ja riiki - Eesti, Läti ja Leedu. Meid seovad sarnane ajalugu, elulaad, aga ka sarnased kannatused okupatsiooniajal. Me mõistame üksteist.

Tänavu möödub 70 aastat 1949. aasta märtsiküüditamisest. See õudne sündmus on jätnud sügava jälje meie ajaloolisse mällu. Me ei tohi neid sündmusi unustada ning peame sellest rääkima ka järeltulevatele põlvedele - ikka selleks, et minevikust õppida ning mõista, mis on kujundanud Balti riikide rahvaid just selliseks, nagu me praegu oleme.

 

Me ei süüdista kedagi ega mõista hukka, kuid meie õigus on nõuda, et:

  1. Meil oleks võimalus vabalt külastada repressioonidega seotud kohti Venemaal.

  2. Meil oleks ligipääs repressioonidega seotud arhiividele ning võimalus teha järelpärimisi.

  3. Venemaa tunnistaks Balti riikide rahvaste küüditamisi ning leiaks võimalusi, kuidas tehtud kannatusi leevendada.

 

Represseeritute organisatsioonid Eestis, Lätis ja Leedus:

Murtud Rukkilille Ühing / Eesti

Poliitiliselt represseeritute Klubi Sarma / Läti

Ühendus LEMTIS / Leedu

  

Tallinnas 22.03.2019


ОБРАЩЕНИЕ членов конференции, посвященной Дню Угнетенных Времен, к правтительству Республики и к Российской Федерации

У берегов Балтийского моря расположены три прекрасных народа и государства -Эстония, Латвия и Литва. Нас объединяют похожая история, жизненный уклад и одинаковые страдания во время окупационного периода. Мы понимаем друг друга.

Сегодня исполняется 70 лет со дня мартовской депортации 1949 года. Эти страшные события оставили глубокий след в исторической памяти наших народов. Мы не должны забывать эти события, должны об этом рассказывать и будущим поколениям — для того, чтобы учиться на ошибках прошлого и понимать, что преобразовало Прибалтийские государства в такие, какими они сейчас стали.

 

Мы никого не обвиняем и не осуждаем, но мы имеем право требовать, чтобы:

1. У нас была возможность посещать связанные с депортацией места в России.

2. У нас был доступ к архивным документам, связанным с репрессиями и возможность делать дополнительно запросы.

3. Россия признала депортацию прибалтийских народов и нашла возможности, как смягчить причиненные страдания.

 

Организации репрессированных Эстонии, Латвии и Литвы:

Общество Надломленного Василька (Эстония)

Клуб политических репрессированных Сарма (Латвия)

Общество ЛЕМТИС (Литва)

 

 

Таллинн 22.03.2019    

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee