| et |      
Avalehekülg Uudised Represseeritute kuurortraviteenuse programm

Represseeritute kuurortraviteenuse programm

I. Eesmärk

Pikemat aega oleme tegelenud represseeritud isikute probleemidega ja nende elukvaliteedi parandamisega. Oleme otsinud paremaid võimalusi repressioonide käigus saadud tervisekahjustuste leevendamiseks ja raviks.

Et võimalikult paljud represseeritud saaksid osaleda ja leevendust terviseprobleemidele, peame vajalikuks valitsuse ja teenuse korraldaja vahelist strateegilist koostööd. Võimalused tuleb ära kasutada riigieelarvest eraldatud summa piires maksimaalselt, samas mõistlikult ja sihtotstarbeliselt.

Info pakutavatest võimalustest peab olema kättesaadav kõigile represseeritutele ning toimingud peavad seaduse piires jälgitavad

 

II Võimalused

Teadusuuringud kinnitavad, et kompleksene kuurortravi annab hea ravitulemuse: vähenevad valu ja liigesepuudulikkus ning paranevad eluga toimetulek ja elukvaliteet. Ravispaa taastusravi on vajalik tervisliku seisundi stabiilsena hoidmiseks. Tulemusi annab juba nelja- või viiepäevased kuurortravipaketi kasutamine. Kuurortravi seanssidel on kehale tugev mõju, need väsitavad ja seepärast on vaja peale protseduure kindlasti puhata. Sanatooriumides pakutavad protseduurid leevendavad valu ning vähemtähtis ei ole ka uus miljöö. Ravispaa annab üldtugevdava toime ja pakutavaid protseduure on mitmeid ja erinevate mõjudega. Protseduurid toimuvad meditsiinitöötaja kaasabil, põhilised on kroonilised probleemid. Arsti roll on aidata kliendil valikuid teha ja raviskeemi koostada ja ka ravimte tarvitamist

Kõik kuurortravis kasutatavad ravimeetodid on teaduslikult tõendatud tulemuslikkusega ning kogu tegevus toimub tervishoiutöötajate pilgu all. Teaduslikud uuringud on näidanud kuurortravi tõhusust mitme kroonilise haiguse ravis. Uuringud on näidanud, et kuurortravil viibija taastusravi plaan on koostatud ennetavatest raviprotseduuridest, annavad need koos tihti parema tulemuse kui lihtsalt passiivselt tableti võtmine või ainult ühest ravivõttest saadav kasu.

Tasub teada, et kuurortravi teenus on kooskõlastatud Terviseametiga. (ajakiri 60+ nr. 9, sept.2029)

 

III Arendus

Hetkel on 8826 represseeriud asukohaga üle Eesti. Loomulikult on tõhusam kui represseeritu saab teenuse võimalikult elukoha lähedases spaas. Otsene mõju juba transpordi kasutamises ja vahemaades. Tegevuses jagasime haldusterritooriumi neljaks osaks kus iga keskmesse jääb ravispaa. Tellisime hinnapakkumised ja eksperimendi korras suunasime igasse spaasse kaks represseritud, kes on omavahel tuttavad ja olles ühes toas saavad toetada ja pakkuda seltsi.

Pakutav pakett on viie ööbimisega koos raviprotseduuride ja täiskostiga. Peale esimese ringi kogemuste ja tagasiside korral saame koostada aruandliku kokkuvõtte edasiste plaande koostamiseks. Eksperimendi kulud kaetakse sponsorite abiga.

Kinnitamisele läheb ravi taotleja ankeet-avalduse vorm, teenuse avalduste vastuvõtmise ja käitlemise kord. Vajalik on luua üks täiskohaga admin.töötaja ametikoht ja töökohaks on kodukontor. Samuti pannakse paika tegevuse reglement ja töötaja käitumis-tööjuhend.

Tegevuse järelvalvet teostab rahalist eraldist haldav ministeerium koos ühingu juhatuse esindusega.

 

IV Tulemus

Positiivse tulemuse saavutamise aluseks on perioodiline toetus riigieelarvest. Toetuse suurusest sõltub spaasse suunatud isikute arv. Tegevuses peab kaasnema kokkuhoid, ratsionaalne toimetamine, korruptsiooni ja kasumi saamise vältimine. Kogu vajaminev info ja tegevus peab olema nähtav ühingu koduleheküljel, infolehel ja ka avaldatud võimalusel meedias

Taotletav tulemus on kindlustada represseeritutele elamisväärne elu ja väärikas vananemine.

 

14.09.2019

Murtud Rukkilille Ühing

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee