| et |      
Avalehekülg Uudised Represseeritute tervisetoetusest

Represseeritute tervisetoetusest

 Asendamaks seni Seli Tervisekeskuses osutatud taastusravi, loob kaitseministeerium alates 01.01.2020 represseeritud isikutele tervisetoetuse maksmise süsteemi, mis toimib järgmiste põhimõtete alusel:

  •  Toetusi makstakse üks kord aastas ainult isiku avalduse alusel
  • Avaldusi võtab vastu kohalik represseeritud isikuid esindav ühing kuni II kvartali lõpuni
  • Isik nimetab avalduses oma nime, represseeritu tõendi numbri, arvelduskonto numbri ning selgitab ühe-kahe lausega konkreetset ravi, mille jaoks ta raha kavatseb kasutada
  • Kohalik ühing annab üle kogutud avaldused Eesti Represseeritute Abistamise Fondile (ERAF) III kvartali alguses
  • Toetuste kogueelarve on 90 000 eurot aastas, mis jagatakse toetust taotlenud isikute vahel võrdselt, kuid mitte rohkem, kui 150 eurot isiku kohta aastas
  • Toetust makstakse ERAF-i kontolt isikule III kvartalis
  • Kui isik esitab avalduse pärast jooksva aasta väljamaksete tegemist, asetatakse see taotlus järgmisesse aastasse
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee