| et |      
Avalehekülg Tutvustus

Tutvustus

Murtud Rukkilille Ühing ( reg. nr. 80182854 ) on asutatud 31. 01. 2003.a. põhikirjalise eesmärgiga:

* represseeritud ja küüditatud isikute huvide koondamine ja kaitse
* mälestuste kogumine ja talletamine
* infolehe toimetamine ja levitamine.
* ühingu tööd korraldab juhatus

Kuidas liituda ühinguga

Loodame Teis äratada koostööhuvi ja olla meie ühingule toetajaliikmeks, et järgmised ettevõtmised ja üritused muutuksid reaalseteks.

Kuidas astuda MRÜ liikmeks?

MRÜ liikmeks võib olla iga teovõimeline isik, kes austab ühingu tegevusprogrammi ja aitab kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele. Liikmeks astumise avalduse otsustab juhatus..

Lahkumine MRÜst?

Lahkumiseks esitab ühingu liige avalduse. Liikmestaatuse võib lõpetada ka ettepaneku alusel kui on rikutud hea tava ja kehtestatud kohustuste reegleid. Liikme suhe ühinguga lõpetatakse tagasipöördumatult juhatuse nõusolekul.

MRÜ liikme õigused?

Ühingu liikmel on õigus osaleda ühingu programmilistes töödes ja võtta osa üritustest. Ühingu liige võib kandideerida juhatuse liikmeks. Ühingu liige jälgib tegevuse kava ja huvi korral teatab oma osavõtusoovist ürituse korraldajale. Eraldi kutseid ei väljastata.

MRÜ liikme kohustused?

Ühingu liige ei esita tingimusi oma heaolu või positsiooni tagamiseks ühingus. Iga ühingu liige esindab ühingu tegevuses ainult iseennast.

Ühingu liige on lojaalne, heatahtlik ja abivalmis.

Ühingu liige ei anna põhjust väärarvamuste tekkeks. Arusaamatuse tekke korral pöördub otse juhatuse liikme poole.

Kui suur on liikmemaks?

Ühingul puudub liikmemaks. Ühing tegutseb hea tahte alusel vabatahtlikest liikmetega.

 

Märkus.

Kuna liikmeskonna olmes toimuvad paratamatud muudatused siis palun kontrollige oma kuuluvust ja täpsustage kontaktandmeid.

Murtud Rukkilille Ühing

 

 

( reg nr. 80182854)

27.12.2018

 

 

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee